سلام وعرض ادب خدمت همه دوستان و دانش پژوهان عزیز

با توجه به پیغامهای متعدد مبنی بر چگونگی تاثیر ورزش بر بیماری کبد چرب و درمان آن به عنوان ورزش درمانی،چکیده ای خیلی خلاصه را بطور مجدد خدمت دوستاران علم فیزیولوژی و ورزش ارائه می نمایم: امیدوارم که مثمر ثمر واقع گردد؛با این وجود درصورتیکه راجع به موضوع کنونی سوالی داشته باشید با کمال میل چه به صورت ایمایل و چه به صورت تلفنی می توانم در حد ممکن پاسخگو باشم.

با تشکر از نظرات محبت آمیز و دلگرم کننده شما دانش پژوهان عرصه علم و سلامتی.

محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی

چكيده

هدف از مطالعه كنوني، ارزيابي تأثيرهشت هفته تمرین ورزشي هوازی منتخب، بر بيماري كبد چرب بوده است .بيماري كبد چرب يك نوع تجمع چربي( بيشتر ازنوع تريگليسريد) در سلولهاي كبدي(هپاتوسيتها)ميباشد كه در صورت عدم كنترل، سير بدخيمي وسيعي به سمت فيبروز شدن بافت كبد وتخريب سلولي آن را به همراه خواهد داشت.بطورمعمول بافت کبدسخت وخشن وچگالی آن در سونوگرافی بالارفته ومیزان کلسترول وتری گلیسرید به همراه آنزیمهای کبدی آلانین آمینوترانسفراز وآسپارتات آمینوترانسفراز دراین بیماران افزایش می یابد. در اين مطالعه تعداد 24 نفر از بيماران مرد مراجعه كننده به كلينيكهاي سونوگرافي شهرستان شوشتر،با تشخيص بيماري كبد چرب يا استئاتوز كبدي ،بطور تصادفي انتخاب و به دو گروه كنترل(12نفر) و آزمايش (12نفر)تقسيم شده اند؛ اندازه گیری وزن  به همراه سونوگرافي از كبد بیماران هر دو گروه كنترل و آزمايش به عنوان پيش آزمون  به عمل آمده،سپس گروه آزمايشي به مدت هشت هفته تحت تاثير تمرينهاي منتخب هوازي با شدت 50تا70 درصد حداكثر اكسيژن مصرفي قرار گرفته است؛تمرين شامل دويدن آهسته در فضاي باز و مقدار تمرين 5 بار در هفته و هر جلسه تمرين از25 دقيقه در هفته اول شروع باافزایش 5دقیقه در هر هفته  وبه جلسه يك ساعت در هفته هشتم پايان پذيرفته است .

از هر دو گروه پس از پايان هفته هشتم سونوگرافي وسنجش وزن به عنوان پس آزمون به عمل آمده وميزان تاثير برنامه ورزشي منتخب 8 هفته اي را بر روي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه اندازه گيري نموده و سطوح پارانشيم منطقه سطحي كبد با توجه به ميزان چگالي بدست آمده در سونوگرافي  بطور معني داري كاهش يافته است(2/83درصد).ميزان وزن بیماران نيز در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه كاهش معني داري يافته است(51/4T=،00001/0P=)،همچنین سن بیماران تأثیر معنی داری بر روی سایر گروهها نداشته است.

به عنوان يك نتيجه كلي : 8 هفته تمرين هوازي منتخب بر بهبودي و روند درماني بيماران كبد چرب گروه آزمايش تأثير معني داري داشته است.

واژه ها :كبد چرب ، استئاتوهپاتيت ، تمرينهاي هوازي ، آنزيمهاي كبدي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز ، هپاتوسيتها ، سيروز كبدي .

محسن داودی/

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۱۹ دی۱۳۸۹ و ساعت 10:2 |

//چو ایران نباشد تن من مباد//

با تبریک و شادباش بخاطر کسب رتبه چهارم در رنکینگ مدالهای آسیایی؛

من به عنوان یک ایرانی خوشحالم که پرچم ایران عزیز بر افراشته شده و یک رتبه بسیار خوب را در ردبندی مدال ها بدست آوردیم.امیدوارم که ما بتونیم خارج از جناح بندی های سیاسی ورزش کشورمان را در المپیک لندن با برنامه ریزی اصولی و آن هم توسط افراد تحصیلکرده و با سواد ؛ جهانی کنیم واین باعث غرور هر ایرانی خواهد بود.

به امید سربلندی ایران و ایرانی

زنده باد ایران////دوستار ایران وایرانی:محسن داودی//.

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۵ آذر۱۳۸۹ و ساعت 21:29 |

                               

بطور کلی درمان بیماری کبد چرب در حال حاضر با مشکلاتی مواجه می باشد  چرا که بسیاری از داروهای مثل: متفورمین و ویتامین ای و تعدادی دیگر که  اثرات جانبی شناخته شده وناشناخته ای را برای سایر سیتمهای بدن بوجود می آورند/

نتایجی که محقق در مطالعه آزمایشی خود بدست آورده اند،با ابزارهای استاندارد جهانی تقریبا مطابقت داشته و نشان دهنده تاثیر بسیار مثبت ورزش منظم بر درمان بیماریها ،بدون استفاده از درمان دارویی و سایر روشهای پر خطر می باشد.امید است که گامی باشد برای سلامت عموم جامعه:

 

باتوجه به تحققات بدست آمده و نتايج حاصل از تحقيق كنوني و تعميم پذيري آن در جامعه هاي آماري بزرگتر تاثير فعاليتهاي ورزشي منتخب و منظم در گروه آزمايش،به شرح ذيل مي باشد:                                                                                                            

1) هشت هفته تمرين هوازي منتخب بطور معني داري باعث كاهش چگالي سلولهاي چربي در نمای سونوگرافی بيماران كبد چرب غير الكلي شده است.                                                                          

2)هشت هفته تمرين منتخب هوازي بطور معني داري باعث كاهش تري گليسريد وكلسترول خون بيماران كبد چرب غيرالكلي شده است.                                                                   

3) هشت هفته تمرين منتخب هوازي باعث كاهش معني دار آنزيمهاي كبدي آسپارتات آمينو ترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز  شده است.                                                                 

4) هشت هفته تمرين منتخب هوازي در مقايسه دو گروه مرد و زن تفاوت معني داري را نشان نداده است .                                                                                                                      

5)هشت هفته تمرین منتخب هوازی باعث کاهش معنی دار وزن بیماران کبد چرب شده است.

 

نتيجه كلي بدست آمده از مطالعه كنوني نشان ميدهد كه تمرين ورزشي منظم باعث بهبودي و كمك به روند درماني بيماران كبد چرب شده است .  

امیدوارم همواره سلامت وتندرست باشید.                                        

        

محسن داودی-کارشناس ارشد پزشکی ورزشی/(پایان نامه کارشناسی ارشد)

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ و ساعت 8:6 |

 

چكيده

هدف از مطالعه كنوني، ارزيابي تأثيرهشت هفته تمرین ورزشي هوازی منتخب، بر بيماري كبد چرب بوده است .بيماري كبد چرب يك نوع تجمع چربي( بيشتر ازنوع تريگليسريد) در سلولهاي كبدي(هپاتوسيتها)ميباشد كه در صورت عدم كنترل، سير بدخيمي وسيعي به سمت فيبروز شدن بافت كبد وتخريب سلولي آن را به همراه خواهد داشت.بطورمعمول بافت کبدسخت وخشن وچگالی آن در سونوگرافی بالارفته ومیزان کلسترول وتری گلیسرید به همراه آنزیمهای کبدی آلانین آمینوترانسفراز وآسپارتات آمینوترانسفراز دراین بیماران افزایش می یابد. در اين مطالعه تعداد 24 نفر از بيماران مرد مراجعه كننده به كلينيكهاي سونوگرافي شهرستان شوشتر،با تشخيص بيماري كبد چرب يا استئاتوز كبدي ،بطور تصادفي انتخاب و به دو گروه كنترل(12نفر) و آزمايش (12نفر)تقسيم شده اند؛ اندازه گیری وزن  به همراه سونوگرافي از كبد بیماران هر دو گروه كنترل و آزمايش به عنوان پيش آزمون  به عمل آمده،سپس گروه آزمايشي به مدت هشت هفته تحت تاثير تمرينهاي منتخب هوازي با شدت 50تا70 درصد حداكثر اكسيژن مصرفي قرار گرفته است؛تمرين شامل دويدن آهسته در فضاي باز و مقدار تمرين 5 بار در هفته و هر جلسه تمرين از25 دقيقه در هفته اول شروع باافزایش 5دقیقه در هر هفته  وبه جلسه يك ساعت در هفته هشتم پايان پذيرفته است .

از هر دو گروه پس از پايان هفته هشتم سونوگرافي وسنجش وزن به عنوان پس آزمون به عمل آمده وميزان تاثير برنامه ورزشي منتخب 8 هفته اي را بر روي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه اندازه گيري نموده و سطوح پارانشيم منطقه سطحي كبد با توجه به ميزان چگالي بدست آمده در سونوگرافي  بطور معني داري كاهش يافته است(2/83درصد).ميزان وزن بیماران نيز در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه كاهش معني داري يافته است(51/4T=،00001/0P=)،همچنین سن بیماران تأثیر معنی داری بر روی سایر گروهها نداشته است.

به عنوان يك نتيجه كلي : 8 هفته تمرين هوازي منتخب بر بهبودي و روند درماني بيماران كبد چرب گروه آزمايش تأثير معني داري داشته است.

واژه ها :كبد چرب ، استئاتوهپاتيت ، تمرينهاي هوازي ، آنزيمهاي كبدي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز ، هپاتوسيتها ، سيروز كبدي .

محقق: محسن داودی:کارشناس ارشد تربیت بدنی وکارشناس علوم پزشکی-استادراهنما:آقای دکترنیک بخت-استادمشاور:آقای سعیدی پور

۲۰ شهریور ۱۳۸۸

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۹ تیر۱۳۸۹ و ساعت 22:57 |